Navigation Menu+

Basisonderwijs

DramaStrada heeft een groot aanbod van workshops en projecten voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs.

Voor workshops en projecten binnen het speciaal onderwijs, klik hier.

Praatjes, verhaaltjes en herinneringen

Samen met Luisella luisteren de kinderen naar het verhaal van eekhoorn Ploem die zich niet meer kan herinneren waar hij zijn hazelnoten voorraad heeft verstopt. De kinderen gaan hem helpen middels een geleide fantasie. Tijdens hun zoektocht worden er opnames gemaakt. Na de workshop laat Luisella een aantal kinderen vertellen over hun herinneringen die zij verwerkt in de presentatie. Het geheel zal worden gemonteerd tot een kort filmpje dat later gepresenteerd kan worden aan ouders, medeleerlingen en anderen. 

Duur: 1 les van 1 uur + 1 interview van maximaal 45 minuten. 
Doelgroep: Peuters, kleuters en groep 3 basisschool

Contact

Prentenboek uitspelen

In deze workshop leest Luisella een prentenboek voor en gaat bladzijde voor bladzijde met de kinderen op reis. Spelenderwijs werken de kinderen aan: 

  • Emoties uitspelen
  • Gecontroleerde bewegingen
  • Samenwerken
  • Concentratie

Luisella heeft zelf een aantal boeken als optie, maar behandelt u liever een ander boek, dan is dat uiteraard ook mogelijk. 

Duur: 1 les van 45 minuten

Doelgroep: Peuters en kleuters 

Contact

image

 

Musicaldans

In deze workshop wordt een choreografie aangeleerd. Natuurlijk met danspasjes, maar de nadruk ligt op de presentatie. De leerlingen worden uitgedaagd zich zo zelfverzekerd mogelijk te presenteren.

Daarnaast wordt een gedeelte van de dans door de groep zelf bedacht en uitgevoerd.  

Duur: 1 les van 1,5 uur

Doelgroep: Bovenbouw basisschool & onderbouw V.O.

Contact

Impro - Doen als een Lama

Een leerzame, maar vooral ook knettergekke workshop improvisatie theater, bekend van het tv programma 'De Lama's'. 

Leer je klasgenoten op een andere manier kennen. In een rap tempo speel je verschillende bekende en onbekende theatersportspellen. De workshop wordt afgesloten met een heuse theatersportbattle... Lachen verzekerd!

Duur: Lessencyclus van minimaal 4 lessen van 1 uur. Kennismakingsles van minimaal 1,5 uur ook mogelijk. 

Doelgroep: Bovenbouw basisschool & alle klassen V.O.  

Contact

Sociaal sterk door drama

Elk kind verdient op school een veilige leeromgeving waarin het zich optimaal kan ontplooien. Door middel van drama leren kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden. 

De eerste les zal een kennismakingsles zijn met verschillende drama werkvormen. De leerkracht kijkt en observeert. Na deze les wordt er in overleg met de leerkracht een gezamenlijk doel geformuleerd voor de rest van de lessencyclus. De lessen daaropvolgend zal Luisella de klas oefeningen en opdrachten aanbieden die gerelateerd zijn aan het doel dat is gesteld.

Doelen die sowieso worden behandeld zijn: 

  • Het geven en krijgen van feedback
  • Speldurf
  • Het herkennen en uitspelen van emoties.

Een mogelijkheid is dat de lessencyclus wordt afgesloten met een presentatie door en voor de leerlingen. Gaandeweg wordt de leerkracht meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van de lessen en bestaat er een mogelijkheid dat de leerkracht daarop gecoacht te wordt.

Duur: minimaal 6 lessen van 1 uur

Doelgroep: midden- en bovenbouw basisschool & onderbouw V.O.

Contact

Groepsdynamica via theatersport

Luisella geeft theaterworkshops met als doel de band in de groep te versterken. Veelal worden deze workshops geboekt voor klassen of groepen waar de groepsdynamische verhoudingen (nog) niet optimaal zijn.

De workshop heeft een behoorlijke vaart waardoor weerstand veelal niet mogelijk is. Ze bestaat uit verschillende theaterspellen en improvisatieopdrachten. De leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen en werken op een speelse manier met elkaar samen. Daarnaast wordt er geoefend met elkaar feedback geven.

Duur: minimaal 1 les van 1,5 uur

Doelgroep: midden- en bovenbouw basisschool & onderbouw V.O. 

Contact

Grimeren

Altijd al eens een klasgenoot een blauw oog willen bezorgen? 

Maak kennis met de technieken van grimeren. In duo's leren de leerlingen de basistechnieken van grimeren en wordt er aan de hand van een van tevoren gekozen thema een opdracht uitgewerkt. 

Aan het eind van de workshop zal de groep met attributen en kostuum op de foto worden gezet die dient als een onvergetelijk souvenir. 

Duur: 1 les van 2,5 uur

Doelgroep: bovenbouw basisschool & onderbouw V.O.

Contact