Navigation Menu+

Speciaal basis en voortgezet onderwijs

Luisella heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs en een grote affiniteit met het werken met deze leerlingen. 

Omdat zij theater als middel ziet om vaardigheden aan te leren, heeft zij zich meer en meer gespecialiseerd in het speciaal onderwijs. 

Luisella kan haar lessen ondersteunen met gebaren en heeft verscheidene cursussen en lezingen bijgewoond om zich te verdiepen in de verschillende clusters.

Hieronder vindt u meerdere theaterworkshops en projecten ontworpen voor leerlingen met een speciale zorgvraag. 

Mocht u wensen of vragen hebben, dan horen wij dat graag!

Praten voor een groep

Workshop speciaal gericht op cluster 2 leerlingen met TOS of ESM (spraak-taal problematiek)  maar kan ook goed aansluiten op groepen van andere clusters. 

Deze workshop zoomt in op de communicatie. Spelenderwijs gaat de klas aan de slag met non-verbale en verbale communicatie. Het uiteindelijke doel is dat alle leerlingen zonder angst voor de klas kunnen presenteren.

Duur: minimaal 1 les van 1,5 uur, langere periode gewenst

Doelgroep: passend te maken op alle niveaus

Contact  

Sociaal sterk door drama

Theaterlessen waarbij spelenderwijs wordt gewerkt aan sociale vaardigheden. 

Van tevoren wordt met de leerkracht een doel gevormd waarna Luisella in de klas oefeningen en opdrachten aanbiedt die gerelateerd zijn aan het doel dat is gesteld.

Doelen die sowieso worden behandeld zijn: 

  • Speldurf
  • Het herkennen en uitspelen van emoties.

Gaandeweg wordt de leerkracht meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van de lessen en bestaat er een mogelijkheid de leerkracht te coachen om meer handvatten te hebben in het geven van dramalessen of theateropdrachten.

Duur: minimaal 3 lessen van 1 uur; afhankelijk van het doel dat wordt gesteld. 

Contact  

IMG_4861

Doe 's ff NORMAAL!!!

Aan de hand van verschillende werkvormen, maakt Luisella samen met de leerlingen een voorstelling over 'anders zijn'. Het materiaal voor de voorstelling zal bestaan uit zelfbedachte verhalen en eigen ervaringen van de leerlingen.

De voorstelling is zeer geschikt voor een feest- of presentatieavond. DramaStrada verzorgt tevens de kostuums en decor van de voorstelling, waardoor de uw leerkrachten weinig belast zullen worden.

Bij de voorstelling is een lesbrief aanwezig waardoor de kinderen die niet deelnemen, voorbereid kunnen worden op het stuk.

Duur: minimaal 10 lessen van een uur + een generale repetitie. 

Doelgroep: afhankelijk van het niveau van de leerlingen.

Contact

Hoe heette dat ook alweer?

Deze workshop heeft als doel op een creatieve en actieve manier de taalontwikkeling van kinderen te vergroten. Met name cluster 2 kinderen hebben moeite met het vergroten van de woordenschat en het actief toepassen van nieuwe woorden. 

Aan de hand van snelle actieve werkvormen biedt Luisella actief nieuwe woorden aan en gaat met de kinderen aan de slag om deze woorden vorm te geven.  

De workshop wordt gegeven aan de hand van een vooraf gekozen thema.

Duur: minimaal 1 les van 1,5 uur. Langere periode gewenst.

Doelgroep: vanaf groep 4

Contact

Doe eens lekker gek

Workshop gericht op het vrij maken van de leerlingen. 

Luisella werkt in deze workshop aan speldurf en spelplezier van de kinderen. Ze lokt de leerlingen uit om uit hun comfortzone te komen en de gekte van het spel op te zoeken. 

Aan de hand van Luisella roetsjen de kinderen met veel verschillende emoties en typetjes door deze workshop heen. 

Doelgroep: alle niveaus en leeftijden mogelijk

Duur: minimaal 1 les van 45 minuten 

Contact

 

Groepsdynamica via theatersport

Luisella geeft theaterworkshops met als doel de banden in de groep te versterken. Veelal worden deze workshops geboekt voor klassen of groepen waar de groepsdynamische verhoudingen (nog) niet optimaal zijn.

De workshop heeft een behoorlijke vaart waardoor weerstand veelal niet mogelijk is en bestaat uit verschillende theaterspellen en improvisatieopdrachten. De leerlingen leren elkaar door deze workshop op een andere manier kennen en leren op een speelse manier met elkaar samen te werken. Tevens wordt er geoefend met elkaar feedback te geven.

Duur: minimaal 1 les van 1,5 uur, langer gewenst

Doelgroep: Afhankelijk van het niveau

Contact

P1030207