Navigation Menu+

Theater voor iedereen

Iedereen heeft een mooi verhaal of ervaring die het publiek wilt horen.

DramaStrada heeft zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd in het geven van drama en theater aan speciale doelgroepen. Luisella heeft inmiddels ruim 6 jaar ervaring in het lesgeven aan groepen mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarnaast heeft zij meerdere cursussen gevolgd over autisme en kan zij haar dramalessen ondersteunen met gebaren. 

DramaStrada heeft als visie dat iedereen theater kan maken. Een theatercursus of voorstelling kan dan ook op elk gewenst niveau en op maat gegeven worden. 

Inmiddels zijn er een aantal groepen die jaarlijks een voorstelling maken over een maatschappelijk thema. Uitgangspunt is wat op dat moment speelt in de groep.

Hieronder vindt u een overzicht van de groepen die al geruime tijd spelen onder de regie van Luisella. 

Wilt u een drama-cursus of een theaterworkshop volgen? Of wilt u een theater productiegroep opzetten, dan kunt u daar DramaStrada voor inhuren. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Theater Onbeperkt

Voor mensen met lef die graag samen theater willen maken. Met verstandelijke en/of lichamelijke beperking of zonder beperking; iedereen is welkom!

Altijd al eens in de spotlights willen staan? Vind jij het leuk andere mensen te ontmoeten? Samen kunnen lachen, maar ook serieus met elkaar werken? Dan is dit misschien iets voor jou!

In 21 weken gaan we met elkaar aan de slag om een theatervoorstelling te maken over dingen uit ons eigen leven. Met improvisatie (zoals bij De Lama’s op tv) bedenken we scènes waar Luisella een voorstelling van maakt. De voorstelling zal meerdere keren worden opgevoerd.

Er zijn op dit moment twee theatergroepen Onbeperkt. Beide repeteren op de dinsdagavond in de Titus Brandsmakerk in Deventer. In april 2016 worden de voorstellingen meerdere keren gespeeld, waaronder twee keer in de Titus Brandsmakerk en een keer in de Deventer Schouwburg. 

Theater Onbeperkt start dit jaar weer op dinsdag 27 oktober. 

Opgeven kan via kunstencentrum De Leeuwenkuil.

Theatergroep JijHoortErbij - Prisma Kampen

Theatergroep JijHoortErbij bestaat uit 12 leerlingen van groep 6 en 7 van vier verschillende scholen die zijn gehuisvest in Prisma Kampen. De vier scholen bieden speciaal onderwijs, waarin iedere school zijn eigen specialisatie en doelgroep heeft. 

In samenwerking met Prisma, GV DOS en Theatergroep DramaStrada maken leerlingen ieder jaar een voorstelling met een thema dat te maken heeft met anders zijn. De voorstellingen bestaan uit bedachte verhalen en eigen ervaringen van de spelers en hebben als doel een discussie op gang te brengen en meer geduld en begrip te bewerkstelligen.

De voorstelling wordt jaarlijks bezocht door de bovenbouw van het regulier onderwijs. Naast dat de leerlingen van de reguliere basisscholen de voorstelling bezoeken, gaan zij d.m.v. een lesbrief ook zelf aan de slag met het thema. 

De deelnemende scholen zijn: 

Daniël de Brouwerschool

Sinds drie jaar werkt DramaStrada samen met de Daniël de Brouwerschool. Dit is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en is gevestigd in Wilp.

Voor veel leerlingen van deze school is het lastig om in een reguliere theater-cursus of -groep mee te doen. Op maandag- en dinsdagmiddag geeft Luisella daarom op locatie les.

Elke maandagmiddag repeteert de Theatergroep DB, een theatergroep voor leerlingen van het V.S.O. en de groepen 7 en 8 van de Daniël de Brouwerschool. Deze groep maakt ieder jaar een voorstelling die aan het eind van het schooljaar wordt gespeeld voor alle klassen van de school. 

Daarnaast wordt twee keer per jaar een theatercursus aangeboden van 10 weken op de dinsdagmiddag na schooltijd. In deze cursus wordt op een speelse wijze gewerkt aan sociale vaardigheden en presentatietechnieken. 

Heeft u ook interesse in een buitenschools theateraanbod op uw school? Dan willen wij graag met u kijken wat de mogelijkheden zijn! 

Contact

Bjorn vertelt waarom hij Theater Onbeperkt zo leuk vindt.

Kampen Online maakte een registratie van de voorstelling van Theatergroep JijHoortErbij! 

 

We waren op zoek naar een theater waar onze autistische zoon zich zou thuis voelen en kon zijn wie hij is. We kwamen in aanraking met DramaStrada en dit bleek de plek voor onze zoon. Hier kun je jezelf zijn en wordt er naar je geluisterd. Je mag meedenken en - niet geheel onbelangrijk- je bent iemand die mee doet.

Yvonne Commandeur