Navigation Menu+

Theater voor iedereen

Iedereen heeft een mooi verhaal of ervaring die het publiek wilt horen.

DramaStrada heeft zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd in het geven van drama en theater aan speciale doelgroepen. Luisella heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring in het lesgeven aan groepen mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarnaast heeft zij meerdere cursussen gevolgd over autisme en kan zij haar dramalessen ondersteunen met gebaren. 

DramaStrada heeft als visie dat iedereen theater kan maken. Een theatercursus of voorstelling kan dan ook op elk gewenst niveau en op maat gegeven worden. 

Inmiddels zijn er een aantal groepen die jaarlijks een voorstelling maken over een maatschappelijk thema. Uitgangspunt is wat op dat moment speelt in de groep.

Hieronder vindt u een overzicht van de groepen die al geruime tijd spelen onder de regie van Luisella. 

Wilt u een drama-cursus of een theaterworkshop volgen? Of wilt u een theater productiegroep opzetten, dan kunt u daar DramaStrada voor inhuren. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Theater Onbeperkt

Theater Onbeperkt is een theatergroep voor mensen met welke beperking dan ook. 
De groep bestaat inmiddels 10 jaar en is uitgegroeid tot een grote groep mensen waarvan ruim 20 spelers met een beperking en zo'n 10 vrijwilligers.

De theatergroep maakt ieder jaar een theatervoorstelling met zelfbedachte verhalen en eigen ervaringen die betrekking hebben op de (voor)oordelen die de maatschappij over hen heeft. De voorstellingen kunnen inmiddels rekenen op 3 uitverkochte voorstellingen per jaar, waaronder een voorstelling in de Deventer Schouwburg.

Tevens heeft de theatergroep een korte theatervoorstelling ontwikkeld die op locatie wordt gespeeld door een tiental acteurs met een beperking. Deze voorstel heet 'Doe ff Normaal' en gaat over 'anders zijn' en hoe de maatschappij aankijkt tegen 'anders zijn'. De korte voorstelling is in te huren. Na het spelen van de voorstelling kunnen wij desgewenst ook een nagesprek of workshop met uw publiek verzorgen.

In 2019 zal Theater Onbeperkt een korte speelfilm gaan maken om het 10 jarig jubileum te vieren. 

 

 

Daniël de Brouwerschool

Sinds vijf jaar werkt Theateratelier ToiToiToi samen met de Daniël de Brouwerschool. Dit is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en is gevestigd in Wilp.

Voor veel leerlingen van deze school is het lastig om in een reguliere theater-cursus of -groep mee te doen. Op maandag- en dinsdagmiddag geeft Luisella daarom op locatie les.

Elke maandagmiddag repeteert de Theatergroep DB, een theatergroep voor leerlingen van het V.S.O. en de groepen 7 en 8 van de Daniël de Brouwerschool. Deze groep maakt ieder jaar een voorstelling die aan het eind van het schooljaar wordt gespeeld voor alle klassen van de school. 

Daarnaast wordt twee keer per jaar een theatercursus aangeboden van 10 weken op de dinsdagmiddag na schooltijd. In deze cursus wordt op een speelse wijze gewerkt aan sociale vaardigheden en presentatietechnieken. 

Heeft u ook interesse in een buitenschools theateraanbod op uw school? Dan willen wij graag met u kijken wat de mogelijkheden zijn! 

Contact

Vergroten woordenschat d.m.v. theater

Theateratelier ToiToiToi verzorgt de theaterlessen op de NT2 school De Tintaan in Deventer. Leerlingen die nog niet of weinig Nederlands spreken, leren (toneel)spelenderwijs in thema's Nederlandse woorden aangeboden.

Heeft u ook interesse in een woordenschatproject op uw school? Neem dan contact met ons op!  

 

Bjorn vertelt waarom hij Theater Onbeperkt zo leuk vindt.

Kampen Online maakte een registratie van de voorstelling van Theatergroep JijHoortErbij! 

 

We waren op zoek naar een theater waar onze autistische zoon zich zou thuis voelen en kon zijn wie hij is. We kwamen in aanraking met DramaStrada en dit bleek de plek voor onze zoon. Hier kun je jezelf zijn en wordt er naar je geluisterd. Je mag meedenken en - niet geheel onbelangrijk- je bent iemand die mee doet.

Yvonne Commandeur