Navigation Menu+

Trainingen en studiedagen

Organiseert u een studiedag of zou u graag uw team bij willen scholen m.b.t. drama en groepsdynamica? Dan sluit DramaStrada graag aan!

Hieronder ziet u een overzicht van de studiedagen en scholingen die wij voor scholen verzorgen. 

Heeft u vragen? Dan staan wij u graag te woord! 

Leerlingen weerbaar maken d.m.v. drama

Luisella gaat met het team aan de slag met het theatraal aanzetten van statusverschillen, om ze vervolgens toe te passen en te herkennen in het dagelijks leven. 

In deze workshop behandelt zij de verbale en non-verbale aspecten van een hoge en lage status en legt aan de hand van verschillende werkvormen uit hoe leerkrachten en docenten hiermee aan de slag kunnen gaan met hun eigen klas. 

Groepsgrootte: 8-20 deelnemers

Doelgroep: Onderwijzend personeel bovenbouw basisschool en voortgezet onderwijs

Contact

file000773223980

Groepsdynamica via theatersport

Snelle workshop waarin de deelnemers al doende de basisprincipes van theatersport leren. Deze vorm van theater barst van de korte en uitdagende samenwerkingsspellen die in wedstrijdverband worden gespeeld.  

Luisella leert de deelnemers de werkvormen en spellen aan en geeft daarnaast de nodige tips hoe deze werkvormen en spellen toe te passen in de klas. Zij gaat in op het creëren van een positieve sfeer door het spelen van theatersport en geeft de deelnemers de nodige tools om 

Na afloop van de workshop krijgen alle deelnemers een lesbrief met daarin de uitleg van de wedstrijdvorm en de uitleg en variaties van de spellen. 

Groepsgrootte: 8-50 deelnemers 

Doelgroep: Onderwijzend personeel vanaf groep 4

Contact

file0001116596796

Improviseren met autisme

Lezing die inzoomt op het vooroordeel dat leerlingen met autisme niet zouden kunnen improviseren. 

Luisella vertelt aan de hand van voorbeelden over haar ervaringen met het werken met toneelspelers met autisme en de verassingen waar zij op stuitte. Wat kan wel? En wat kan niet? Er is veel meer mogelijk dan dat (de meeste) begeleiders en ook de spelers zelf denken.

De vrijheid en het onverwachte dat improvisatietheater met zich meebrengt zou als een goede training kunnen worden gezien voor het dagelijks leven.  

Eventueel is het ook mogelijk om een aantal spelers mee te nemen naar de lezing zodat ook zij hun ervaringen kunnen vertellen.   

Groepsgrootte: N.v.t.

Doelgroep: Onderwijzend personeel en anderen geïnteresseerden

Contact
Krappe hokjes 2014

Krappe hokjes 2014 - Theater Onbeperkt

Theater als middel in het speciaal onderwijs

Luisella geeft in deze workshop handvatten en concrete spelvormen aan voor drama binnen het speciaal onderwijs. 

Naar aanleiding van een of een aantal zorgvragen, verzorgt Luisella een workshop die de deelnemers de nodige theater werkvormen biedt om in de klas met de leerlingen te spelen. Naast dat Luisella de spellen uitlegt, zal zij ook tips & tricks geven om drama meer in te kunnen zetten als middel bij deze leerlingen.  

Groepsgrootte: 6 - 30 deelnemers

Doelgroep: Onderwijzend personeel 

Contact

jijhoorterbij

Werken aan woordenschat d.m.v. drama

Hoe zouden theaterlessen kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van een kind? 

Luisella zoomt in op de woordenschat en biedt een workshop aan die de deelnemers de nodige bagage geeft om zelf met de leerlingen aan de slag te gaan. 

Welke werkvormen kan je gebruiken om de woordenschat van een kind op een speelse wijze te vergroten? 

Luisella laat de deelnemers ervaren dat theater een zeer geschikt middel is om in te zetten bij de taalstimulering van een kind.  

Groepsgrootte: 6- 30 deelnemers

Doelgroep: Onderwijzend personeel, logopedisten en andere geïnteresseerden

Contact

file000773223980