Navigation Menu+

Visie DramaStrada

Theater is voor iedereen!

Straattheater

14 jaar geleden startte Luisella Lai 'DramaStrada': een theatergroep van waaruit zij als freelancer werkt. DramaStrada startte op straat. Vrij vertaald vanuit het Italiaans betekent DramaStrada dan ook theater op straat. Op straat speel je voor gevarieerd publiek die soms totaal niet bekend zijn met deze kunstdiscipline. Daardoor leerde zij goed op haar publiek in te spelen en kwam zij erachter dat zij met name theater als middel in wilde zetten om mensen te vormen op welke wijze dan ook.

Onderwijs

Ook als theaterdocent richtte zij zich meer en meer op het vormen van mensen d.m.v. theater. Luisella ontwikkelde theaterworkshops voor het basis- en voortgezet- onderwijs waarin het sterker worden van de deelnemers centraal staat. D.m.v. deze workshops werkt zij met spelers aan o.a. presentatie vaardigheden, sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Regie

Als regisseuse ontwikkelde zij een vorm van theater waarbij de werkelijke ervaringen en meningen van de spelers over een maatschappelijk onderwerp het belangrijkste onderdeel vormt van de voorstelling. Niet alleen wil Luisella dat de spelers een mening vormen over de thematiek van de voorstelling, ook het publiek moet de deur uitgaan met een overdenking.

Speciale doelgroepen

De afgelopen jaren heeft Luisella zich meer en meer gespecialiseerd en geschoold in het werken met speciale doelgroepen. Om meer uit de spelers te kunnen halen heeft zij o.a. cursussen met betrekking tot autisme en NMG (Nederlands met gebaren) gevolgd. 

Vanaf 2009 regisseert Luisella de theatergroep Theater Onbeperkt, een theatergroep voor mensen met en zonder beperking. Deze theatergroep van kunstencentrum De Leeuwenkuil maakt elk jaar een documentaire theatervoorstelling over een thema dat speelt binnen de doelgroep zelf.

Luisella heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het speciaal basis- en voortgezet- onderwijs (cluster 2, 3 en 4). Zij geeft expressie in de binnen- en buitenschoolse lessen. Een aantal scholen waar zij projecten en lessen heeft verzorgd zijn De Daniël de Brouwerschool in Wilp en het Prisma in Kampen. Soms monden deze lessen uit in een theatervoorstelling over 'Anders zijn'.